Polski Związek Pszczelarski zaapelował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o opracowanie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.

Polski Związek Pszczelarski prosi w piśmie podpisanym przez Prezydenta PZP Tadeusza Dylona o wprowadzenie ustawowego obowiązku rejestracji wszystkich bez wyjątku podmiotów prowadzących pasieki oraz obowiązkowego nadawania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Obecnie obowiązek rejestracji, wynikający z ustawy z roku 2004, powiązany jest w wprowadzaniem na rynek produktów pszczelich.

Rozszerzenie obowiązku rejestracji na wszystkie podmioty zajmujące się produkcją pszczelarską ma przeciwdziałać zagrożeniom rozprzestrzeniania się chorób pszczelich. Jest to szczególnie istotne teraz, w czasach pojawiania się coraz większej liczby małych, hobbystycznych pasiek, a także niekontrolowanego rozwoju bartnictwa w polskich lasach.

Pełną treść listu znaleźć można tutaj.

 


Źródło: Polski Związek Pszczelarski