Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy wywoływana jest przez pałeczki bakterii Helicobacter pylori. Propolis zaś posiada udowodnioną skuteczność w walce przeciwko pałeczkom tej bakterii i z tego względu jest naturalnym środkiem pomagającym w walce z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy.

Dysponujemy kilkoma badaniami potwierdzającymi, że propolis może stanowić alternatywę dla konwencjonalnego leczenia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, na przykład w sytuacji, gdy konwencjonalna terapia nie przynosi rezultatów. Niektóre badania wskazują na bardzo wysoką skuteczność w walce z wrzodami żołądka i dwunastnicy terapii skojarzeniowej, w której standardowa terapia antybiotykowa jest wzbogacona równoczesnym stosowaniem wyciągu z propolisu. Z badań tych wynika, że propolis wydatnie zwiększa skuteczność działania antybiotyków.

Jedne z pierwszych znanych nam badań nad przydatnością propolisu w chorobach wrzodowych dwunastnicy przeprowadził jeszcze w latach 70-tych ubiegłego wieku w Związku Radzieckim F.D. Makarov. Badania Makarova wykazały, że propolis był wielokrotnie skuteczniejszy od konwencjonalnego leczenia. W tychże badaniach u chorych leczonych propolisem niemal natychmiast ustępowały bóle w nadbrzuszu, a już po kilku dniach leczenia następowała  poprawa samopoczucia, poprawa apetytu oraz ustępowały takie objawy choroby wrzodowej jak bóle brzucha, wymioty i zgaga. Po niespełna miesiącu terapii propolisowej chorzy przybierali na wadze (ok. 2-3 kg), a także następowało u nich unormowanie kwasowości soku żołądkowego, a w kale pacjentów nie stwierdzano tłuszczów obojętnych i włókien mięśniowych. U wszystkich pacjentów doszło także do zagojenia niszy wrzodowej (u 20 pacjentów bez deformacji i pozostałych z deformacją). Leczenie propolisem okazało się o wiele skuteczniejsze i szybsze niż leczenie standardowymi lekami. Jednak tu należy dodać jedno istotne zastrzeżenie. W czasach, w których przeprowadzano powyższe badania, nie znano jeszcze przyczyny choroby wrzodowej i nie wiedziano, że za rozwój choroby odpowiadają bakterie Helicobacter pylori. Medycyna nie znała więc skutecznego sposobu leczenia wrzodów żołądka i dwunastnicy.

Już w XXI wieku w badaniach in vitro wielokrotnie potwierdzano działanie propolisu na pałeczki H. pylori. Natomiast w 2006 roku zespół pod kierunkiem A. Nostro dowiódł, że ekstrakt etanolowy z propolisu wyraźnie podwyższał działanie antybiotyku (klarytromycyny) w odniesieniu do większości szcze­pów pałeczek Helicobacter pylori, które wcześniej zostały wyizolowa­ne od chorych z wrzodami żołądka i dwunastnicy. Taka łączona terapia propolisowo-antybiotykowa okazała się bardzo skuteczna i pozwalała na zahamowanie rozwoju bakterii przy dużo mniejszych dawkach antybiotyku.

Działanie propolisu na pałeczki Helicobacter pylori w warunkach szpitalnych udowodnił w 2012 roku profesor Leonid Łazebnik z Pierwszego Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. I.M. Sieczenowa. W badaniach zespołu pod kierunkiem prof. Łazebnika skuteczność propolisu w walce z chorobami wrzodowymi została udowodniona w badaniach klinicznych, w których wzięło udział 89 chorych cierpiących na chorobę wrzodową dwunastnicy. Wyniki badań pokazały, że leczenie propolisem może być skutecznym sposobem walki z chorobą. Terapia propolisowa przyniosła całkowite wyleczenie u 63,6% chorych, a u pozostałych 36,4% zaobserwowano zmniejszenie zakażenia pałeczkami H. pylori z poziomu wysokiego, do poziomu śred­niego i niskiego. Natomiast u chorych leczonych antybiotykami wyleczenie nastąpiło u 91,1% pacjentów.

B. Kędzia i E. Hołderna-Kędzia sugerują, że propolis może być podawany w ramach te­rapii uzupełniającej konwencjonalne antybiotykowe leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy lub stosowany w terapii podstawowej, w sytuacjach, gdy terapia antybiotykowa nie jest skuteczna (na przykład w wyniku odporności na pałeczki Helicobacter pylori).

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Źródła: Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia, Leczenie chorób wewnętrznych ogólnodostępnymi produktami pszczelimi w świetle badań klinicznych, Toruń 2008; Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia, Działanie miodu i propolisu na Helicobacter pylori – drobnoustrój wywołujący wrzody żołądka i dwunastnicy, „Pszczelarstwo” 12/2013, s.11-13.