Ze względu na problemy związane z wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego Zarząd Województwa Małopolskiego przedłużył nabór wniosków do kolejnej edycji konkursu “Małopolska Pszczoła”

Wniosku do obecnej edycji konkursu Małopolska Pszczoła przyjmowane będą do 29 maja 2020 roku. Organizatorzy zastrzegają jednak możliwość kolejnego przedłużenia terminu składania wniosków lub unieważnienia naboru.

Przypominamy, że – podobnie jak w latach ubiegłych – samorząd województwa małopolskiego przeznaczył na dofinansowanie projektów kwotę pół miliona złotych.

Więcej informacji: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/rolnictwo/przed-nami-v-edycja-konkursu-malopolska-pszczola