Do 31 maja przyjmowane są zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu “Pszczelarz Roku”. W tym roku konkurs organizowany jest już po raz piąty przez Fundację Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Głównym celem konkursu “Pszczelarz Roku” jest upowszechnianie wiedzy o pszczelarstwie, promowanie dobrych praktyk pszczelarskich oraz promocja produktów pszczelich.

W konkursie mogą wziąć udział pszczelarze, firmy pszczelarskie, organizacje i inni polscy producenci miodu. Prawo zgłaszania kandydatów mają regionalne związki pszczelarskie i organizacje pszczelarzy. Aby przystąpić do konkursu należy wypełnić Ankietę Zgłoszeniową.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 31 maja. Natomiast do 6 września uczestnicy zobowiązani są do przesłania próbek miodu. Pszczelarza Roku 2019 poznamy na uroczystej gali na przełomie września i października.

Patronat honorowy nad konkursem objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Regulamin konkursu Pszczelarz Roku oraz Ankieta Zgłoszeniowa znajduje się  tutaj.

 


Źródło: http://www.feeirow.pl/pszczelarz2019.html