Greenpeace Polska oraz Polski Związek Pszczelarski, Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych i Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka” wystosowały pismo do ministra rolnictwa w którym, między innymi, apelują o poparcie zakazu stosowania w rolnictwie europejskim najbardziej toksycznych pestycydów.

W dniu 15 grudnia 2016 roku do Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa w rządzie RP, zostało wystosowane pismo, pod którym podpisali się przedstawiciele trzech związków pszczelarskich (Polski Związek Pszczelarski, Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych i Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”) oraz organizacji Greenpeace Polska. W piśmie wystosowany został apel o ochronę pszczół i wsparcie polskich pszczelarzy.

W piśmie do ministra Jurgiela czytamy, między innymi:

(…) zwracamy się z apelem o wsparcie utrzymania i rozszerzenia permanentnego zakazu stosowania czterech najbardziej toksycznych dla pszczół insektycydów: klotianidyny, imidakloprydu, tiametoksamu oraz fipronilu, a także objęcie opieką procesu tworzenia Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających. Strategia taka powinna stać się zbiorem długofalowych celów i działań w kompleksowym oraz wielosektorowym ujęciu, tak aby system ochrony pszczół stał się modelowym przykładem ochrony owadów zapylających w całej Unii Europejskiej.

 

Pod pismem podpisali się Tadeusz Sabat (z ramienia Polskiego Związku Pszczelarskiego), Piotr Mrówka (Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych), Piotr Skorupa (Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”), Bohdan Pękacki (Greenpeace Polska).

Treść listu można znaleźć [tutaj]

 

Źródło: Greenpeace Polska