55. Naukowa Konferencja Pszczelarska odbędzie się w dniach 6-7 marca 2018 roku w Kazimierzu Dolnym. Organizatorzy konferencji proszą autorów prac naukowych o tematyce pszczelarskiej, którzy chcieliby podzielić się swoimi odkryciami w czasie konferencji, do przesyłania swoich tekstów.

55. Naukowa Konferencja Pszczelarska gościć będzie naukowców, pszczelarzy oraz sympatyków pszczelarstwa tym razem nie w Puławach, a w pobliskim Kazimierzu Dolnym. Organizatorami Konferencji Naukowej są Zakład Pszczelnictwo Instytutu Ogrodnictwa w Puławach oraz Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe.

Organizatorzy proszą autorów prac naukowych związanych z pszczelarstwem o nadsyłanie streszczeń tekstów na następujących zasadach:

  • objętość streszczenia nie powinna przekraczać 2000 znaków
  • przyjmowane są streszczenia wyłącznie w j. polskim (wyjątek doniesienia z zagranicy)
  • preferowany edytor tekstu to Ms Word, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12
  • tytuł zgłaszanego referatu powinien być pisany wielkimi literami, z pogrubieniem
  • nazwiska z pełnymi imionami, pełna nazwa jednostki macierzystej
  • streszczenia powinny być wysyłane wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: piotr.skubida@inhort.pl
  • w zgłoszeniu należy zawrzeć sugestię, czy referat ma być wygłaszany (czas na wygłoszenie do 10 minut), czy przedstawiony na sesji posterowej (sugerowane wymiary posteru: wysokość – 110 cm, szerokość – 70 cm)
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej decyzji co do kwalifikacji nadesłanych prac
  • nie będą przyjmowane prace przeglądowe
  • streszczenia autorów, którzy nie dokonają opłaty konferencyjnej nie będą zamieszczone w materiałach konferencyjnych

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 stycznia. Program konferencji zostanie podany najpóźniej do końca lutego 2018 r.

 

 


Źródło: opisik.pulawy.pl