Z badań przeprowadzonych w instytucie Agricultural Research Service (ARS) w Stanach Zjednoczonych wynika, że rodzaj pożytku ma istotne znaczenie dla kondycji pszczół i może decydować o przetrwaniu rodzin.

Naukowcy z USA porównali to jak radzą sobie pszczoły żerujące na polach porośniętych koniczyną i lucerną w zestawieniu z pszczołami znajdującymi pożywienie na polach słonecznika i rzepaku. W efekcie obserwacji naukowcy zauważyli, że rodziny pszczele znajdujące się w otoczeniu takich roślin jak koniczna i lucerna były zdrowsze, miały większą liczbę osobników oraz większą skuteczość w przetwarzaniu nektaru i pyłku na witellogeninę (białko stanowiące bazę np. dla mleczka pszczelego), bardzo istotną dla przetrwania rodzin pszczelich.

Różnice pomiędzy kondycją rodzin z wymienionych wyżej pożytków były niezwykle duże w trakcie i po zimowli. Aż 78 procent badanych rodzin z pierwszej grupy (lucerna i koniczyna) otrzymało  najwyższą ocenę (na jeden ul przypadało w nich ponad sześć ramek z czerwiem). Podobne wyniki osiągnęło zaledwie 20 procent rodzin z drugiej grupy (pola uprawne), wśród których większość – bo aż 55 procent – stanowiły rodziny z zaledwie dwiema ramkami z czerwiem lub mniej.

Badania pokazały, że pszczoły z pożytków na polach uprawnych przed nowym sezonem, statystycznie rzecz biorąc, znalazły się w niemal czterokrotnie gorszej kondycji od pszczół z pożytków zlokalizowanych na łąkach.

 

 


Źródło: http://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/inne-hodowle/pszczoly-radza-sobie-lepiej-z-dala-od-pol-uprawnych,84734.html