Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) negatywnie oceniło stanowisko Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w sprawie szkodliwości neonikotynoidów. W opublikowanym komunikacie Stowarzyszenie podważa wiarygodność raportu, na który powoływał się urząd.

28 lutego 2018 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował raport dotyczący stosowania w rolnictwie trzech rodzajów neonikotynoidów (imidaklopridu, klotianidyny i tiametoksamu), w którym stwierdził, że stosowanie tychże neonikotyidowych środków ochrony roślin może powodować ryzyko dla populacji pszczół oraz wezwał do zwiększenia ograniczeń stosowania tych środków w rolnictwie UE.

Raport EFSA został skrytykowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR). Stowarzyszenie  zarzuca europejskiemu urzędowi, że swoje stanowisko opiera na niewiarygodnych – według Stowarzyszenia – danych zawartych w wytycznych w sprawie oceny ryzyka dla pszczół (draft Bee Guidance Document) z 2013 roku. PSOR stoi na stanowisku, że nie ma obecnie żadnych przesłanek do tego, aby zmieniać obecne prawo dotyczące stosowania neonikotynoidów. PSOR przypomina także, że wprowadzone wcześniej na terenie Unii Europejskiej ograniczenie stosowania neonikotynoidów spowodowało zwiększenie stosowania w rolnictwie innych – mniej skutecznych – pestycydów.

Przypominamy również, że 1 marca 2018 Parlament Europejski niemal jednogłośnie przyjął rezolucję w sprawie ochrony pszczół na terenie Unii Europejskiej. Rezolucja wzywała państwa członkowskie – miedzy innymi – do stworzenia planu zwalczania śmiertelności pszczół w UE, stworzenia  specjalnych programów hodowlanych, które zwiększyłyby odporność pszczół na choroby, szerszego prowadzenia badań nad nowoczesnymi lekami dla pszczół, a także wzywała do wprowadzenia zakazu stosowania w rolnictwie tych neonikotynoidów, które mają udowodnioną szkodliwość dla zapylaczy. Więcej na temat rezolucji przeczytasz tutaj.

 

 


Źródło: portalspozywczy.pl | izbarolnicza.lodz.pl