Parlament Europejski przyjął rezolucję, która ma przyczynić się do poprawy zdrowia pszczół na terenie Wspólnoty. Rezolucja w sprawie ochrony pszczół, oprócz ogólnych haseł, zwiera także konkretne zalecenia dla poszczególnych państw członkowskich.

Rezolucja w sprawie ochrony pszczół została uchwalona przez Parlament Europejski 1 marca 2018 roku. Rezolucja, opracowana w styczniu br. przez Komisję Rolnictwa PE, została przyjęta przez europosłów niemal jednogłośnie (560 głosów za, 27 głosów przeciw i 28 wstrzymujących się). Tak zgodne głosowanie nad rezolucją dotyczącą ochrony pszczół to dobry znak, pokazujący, że kwestie, które od lat starają się nagłaśniać środowiska pszczelarskie w Polsce i w całej Europie, wreszcie zaczęły w oczach unijnych polityków nabierać odpowiedniej wagi.

Przyjęta przez PE rezolucja w sprawie ochrony pszczół nie tylko wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do zwiększenia ochrony zapylaczy, ale także pokazuje konkretne czynności, których podjęcia domaga się od członków UE. Wśród wymienionych zaleceń znajdują się, między innymi, opracowania planu zwalczania śmiertelności pszczół w UE, stworzenia programów hodowlanych mających na celu zwiększenie odporności na choroby pszczele (Varroa destruktor czy zgnilec amerykański), prowadzenia badań w celu rozwijania innowacyjnych leków dla pszczół i zwiększania ich dostępności, zakazu stosowania w rolnictwie tych pestycydów, które posiadają udowodnioną szkodliwość dla zdrowia pszczół, wprowadzenia systemów wczesnego ostrzegania przed okresami oprysków w celu ochrony pszczół, a także prowadzenia polityki informacyjnej dotyczącej prozdrowotnych właściwości miodu oraz wprowadzenia skutecznych metod sprawdzania jakości miodu importowanego do Unii Europejskiej.

Parlament Europejski domaga się zwiększenia o połowę budżetu na krajowe programy pszczelarskie, a także ustanowienia systemów wsparcia dedykowanych dla pszczelarzy w ramach wspólnotowej polityki rolnej po 2020. Bardzo istotnym punktem jest postulat uznania, w negocjacjach handlowych z podmiotami spoza UE, produktów pszczelich za produkty wrażliwe lub nawet całkowite wykluczenie produktów pszczelich z takich negocjacji.

 

 

 


Źródło:www.ogrodinfo.pl