Badacze z Uniwersytetu Londyńskiego – Royal Holloway, Uniwersytetu w Oksfordzie i nowojorskiego Uniwersytetu Cornella odkryli, że muchówki z rodziny bzygowatych są nosicielami groźnych dla pszczół wirusów i mogą przyczyniać się do rozpowszechniania pszczelich chorób.

Naukowcy odkryli, że muchówki z rodziny bzygowatych są nosicielami wirusów atakujących pszczoły (powodujących, między innymi, deformację skrzydeł) i mogą przenosić te wirusy na pszczoły. Z racji, że muchówki mają zdolność lotów na dużo większy dystans niż pszczoły, mogą w szybkim tempie rozprzestrzeniać pszczele choroby na duże odległości. Badacze obawiają się, że owady te są w stanie przenosić choroby pszczół w bardzo szybkim tempie nawet po całym kontynencie.

Muchówki bzygowate

Muchówki bzygowate to rodzina owadów z rzędu muchówek, podobnych w wyglądzie do os, pszczół i trzmieli. Muchówki odgrywają ważną rolę w zapylaniu kwiatów. W Polsce występuje około 400 gatunków owadów z tej rodziny. Bzygowate przenoszą choroby pszczele odwiedzając te same kwiaty co pszczoły, a przy okazji zabierając z nich lub zostawiając na odwiedzanych kwiatach wirusy.

Jak przeprowadzono badanie

Do badań wykorzystano cztery najpowszechniej występujące w lasach i na łąkach w okolicach Oksfordu (Wielka Brytania) gatunki muchówek bzygowatych, które zbadano pod kątem obecności sześciu powszechnych wirusów atakujących pszczoły. U badanych muchówek wykryto trzy z nich.

 

 


Źródła: www.royalholloway.ac.uk | wikipedia.org