23 Wojewódzka Konferencja Pszczelarska w Karniowicach odbędzie się 26 stycznia (sobota) 2019 roku. Organizatorem konferencji jest Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

Małopolska Wojewódzka Konferencja Pszczelarska w Karniowicach to okazja do spotkania pszczelarzy z regionu, wymiany poglądów oraz wysłuchania wykładów. Wśród prelegentów znajdują się dr hab. Teresa Szczęsna z Zakładu Pszczelnictwa w Puławach, mgr inż. Jan Ślósarz oraz mgr Roman Syska reprezentujący Urząd Skarbowy w Krakowie, który opowie o podatkowych aspektach prowadzenia działalności pszczelarskiej. W trakcie konferencji odbędzie się także ogłoszenie wyników Małopolskiego Konkursu Pasiek.

Konferencja odbędzie się w Karniowicach (powiat krakowski) przy ul. Osiedlowej 9 w dniu 26 stycznia 2019 r. Otwarcie konferencji o godz. 9.45. Rejestracja uczestników od godz. 9.00. Organizatorem jest Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Więcej informacji na temat konferencji: tel. 609 700 003, e-mail: sekretariat@modr.pl.

XXIII Wojewódzka Konferencja Pszczelarska w Karniowicach – program

9.00 – Rejestracja uczestników
9.45 – Otwarcie konferencji
10.00 – Ogłoszenie wyników Małopolskiego Konkursu Pasiek
11.00 – Dr hab. Teresa Szczęsna – wykład na temat: Tajemnice miodu w kontekście jego jakości
13.00 – Przerwa kawowa
13.20 – Mgr Roman Syska – wykład na temat: Sprzedaż bezpośrednia i Rolniczy Handel Detaliczny oraz opodatkowanie produktów pszczelarskich
14.30 – Mgr inż. Jan Ślósarz – wykład na temat: Zagrożenie pasiek chorobami i substancjami toksycznymi oraz działania zapobiegawcze
15.30 – Dyskusja
16.30 – Zakończenie konferencji

 

 

 


Źródło: MODR w Karniowicach