Tegoroczna, XXIV Wojewódzka Konferencja Pszczelarska w Karniowicach odbędzie się w dniu 1 lutego 2020 roku.

Wojewódzka Konferencja Pszczelarska w Karniowicach to okazja do integracji pszczelarzy oraz możliwość zdobycia aktualnej pszczelarskiej wiedzy naukowej.

XXIV Wojewódzka Konferencja Pszczelarska w Karniowicach 2020 – program

8.00 – Rejestracja uczestników i serwis kawowy
8.30 – Powitanie gości i otwarcie konferencji
8.45 – Wręczenie odznaczeń: Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski oraz Złotej Odznaki Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie
9.15 – Ogłoszenie wyników Małopolskiego Konkursu Pasiek 2019 i wręczenie nagród
9.55 – Przerwa kawowa
10.15 – Wykład: dr hab. Zbigniew Kołtowski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Zakład Pszczelnictwa w Puławach „Zmiany fenologii roślin drzewiastych i łąkowych stanowiących bazę pokarmową pszczół”
11.45 – Wykład: dr hab. Grzegorz Borsuk, prof. UP w Lublinie „Badania naukowe mające aplikacyjne zastosowanie w pszczelarstwie z uwzględnieniem odporności pszczół”
13.15 – Przerwa kawowa
13.40 – Wykład: mgr inż. Sławomir Trzybiński „Gospodarka pasieczna w warunkach zagrożeń chorobami pszczół”
15.10 – Wystąpienie przedstawiciela firmy Łysoń
15.25 – Dyskusja i podsumowanie konferencji

 

Organizatorami XXIV Wojewódzkiej Konferencji Pszczelarskiej w Karniowicach 2020 są Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach oraz Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie. Tradycyjnie miejscem konferencji będzie siedziba MODR w Karniowicach (ul. Osiedlowa 9). Za organizatorami wydarzenia zachęcamy do uczestnictwa w konferencji.

 


Źródło: http://www.modr.pl/aktualnosc/xxiv-wojewodzka-konferencja-pszczelarska-w-karniowicach-1022020-karniowice