Komisja Europejska rozpoczęła europejskie konsultacje na temat owadów zapylających. Konsultacje potrwają do 5 kwietnia 2018 roku, a wziąć w nich udział może każdy zainteresowany losem pszczół i innych zapylaczy, wypełniając specjalny kwestionariusz, który jest dostępny w internecie.

Celem konsultacji europejskich jest zebranie opinii obywateli krajów członkowskich na temat przyczyn, konsekwencji i sposobów walki z problemem spadku liczebności owadów zapylających. Zebrane odpowiedzi mają za zadanie pomoc w opracowaniu unijnej inicjatywy w sprawie owadów zapylających. Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych losem zapylaczy, zarówno osób ze świata nauki, zawodowo lub społecznie zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi pszczół jak i osób prywatnych.

Kwestionariusz dostępny jest także w polskiej wersji językowej, znajdziemy go tutaj. Znajdziemy w nim pytania dotyczące roli owadów zapylających, spadku liczebności owadów zapylających, przyczyn i konsekwencji tego zjawiska oraz sposobów ochrony pszczół i owadów zapylających. Możliwe jest także dodanie do formularza własnych uwag końcowych dotyczących tematu lub dołączenie do kwestionariusza własnego pliku tekstowego.

Wypełnienie kwestionariusza trwa kilka – kilkanaście minut. Zachęcamy wszystkie osoby związane z różnymi aspektami problemów owadów zapylających do wzięcia udziału w konsultacjach. Konsultacje będą trwały do 5 kwietnia 2018 r. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Komisji Europejskiej: www.ec.europa.eu.