Komisja Europejska chce, aby do 2030 w krajach unijnych ograniczono ilość stosowanych pestycydów o co najmniej 50 procent. Unia Europejska planuje w ten sposób zahamować problem masowego ginięcia dzikich zapylaczy oraz chronić różnorodność biologiczną.

Komisja Europejska przedstawiła nowy 10-letni plan działań w sektorze ekologii. Plan ten zakłada, między innymi, 50-procentowe ograniczenie użycia pestycydów, nasadzenie w okresie 10-letnim 3 miliardów drzew, zobowiązanie do ochrony 30 procent ziemi i oceanów na terenie krajów unijnych (dla porównania obecnie pod ścisłą ochroną jest zaledwie 3 procent lądów i 1 procent oceanów).  Realizacja projektu ma pochłonąć 18 miliardów euro rocznie.

Organizacje ekologiczne przyjęły z zadowoleniem założenia planu, jednak podkreślają, że istnieje ryzyko tego, że większość z założeń ambitnego planu może nie zostać zrealizowana. Jako przykład podają brak realizacji większości założeń określonych w poprzednim planie dotyczącym ochrony przyrody.

Wydaje się, że szczególnie silny opór może być związany z projektem ograniczenia stosowania pestycydów.  Organizacje rolnicze już teraz domagają się liberalizacji przyjętych w ostatnich latach zakazów dotyczących stosowania pestycydów. A poszczególne grupy rolnicze wyliczają milionowe straty poniesione z powodu wprowadzonego ostatnio zakazu stosowania neonikotynoidów.

 

 


Źródło: https://www.ekologia.pl/wiadomosci/srodowisko/ue-ograniczy-stosowanie-pestycydow-wszystko-by-ratowac-pszczoly,26607.html