Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie prowadzi nabór na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych. Ukończenie kursu umożliwia uzyskanie tytułu pszczelarza lub technika pszczelarza.

Kursy odbywać się będą w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie (województwo warmińsko-mazurskie) w roku szkolnym 2020/21. Tytuł zawodowy pszczelarza można uzyskać mając wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe oraz zdając pozytywnie egzamin z kwalifikacji ROL.03 – Prowadzenie produkcji pszczelarskiej. Natomiast tytuł zawodowy technika pszczelarza można uzyskać mając wykształcenie co najmniej średnie (ogólnokształcące lub techniczne) oraz zdając z wynikiem pozytywnym egzamin z kwalifikacji ROL.03 i ROL.09 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 15 sierpnia 2020 r.

Kursy odbywać się będą w roku szkolnym 2020/21 w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie (ul. Polna 2) prawdopodobnie od września 2020 do maja/czerwca 2021 w formie trzydniowych weekendowych zjazdów (w sumie około 10 zjazdów + sesje egzaminacyjne).

Wniosek o przyjęcie na kurs można pobrać tutaj (.pdf) lub tutaj (.doc).

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: http://zsl.org.pl/

 


Źródło: http://zsl.org.pl/