Zachęcamy koła i związki pszczelarskie do wcześniejszego składania zapotrzebowania na sprzęt pszczelarski nabywany w ramach programu Wsparcia Produktów Pszczelich na lata 2018/2019. Złożenie wcześniejszego zapotrzebowania gwarantuje sprawną i szybką realizację zamówień, niemal natychmiast po podpisaniu umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

O dotacje w ramach mechanizmu wsparcia pszczelarstwa mogą ubiegać się związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, pszczelarskie grupy producenckie, spółdzielnie pszczelarskie oraz organizacje producentów. Końcowymi odbiorcami udzielanego wsparcia mogą być wyłącznie pszczelarze posiadający weterynaryjny numer identyfikacyjny, którzy są zarejestrowani w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii oraz posiadający co najmniej 10 rodzin pszczelich. Refundacja może wynieść maksymalnie 10 tysięcy złotych oraz do 60% ceny netto zakupionego sprzętu.

Centrum Pszczelarskie Łukasiewicz zachęca związki i stowarzyszenia pszczelarskie do wcześniejszego składania zapotrzebowania na sprzęt pszczelarski. Dzięki temu możliwe będzie sprawna realizacja zamówień po podpisaniu umów z KOWR.

Dlaczego warto składać zamówienia w Centrum Pszczelarskim Łukasiewicz:

  • zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zakupionego sprzętu
  • gwarantujemy dostarczenie sprzętu we wskazane miejsce w Kole pszczelarzy lub indywidualnie
  • jesteśmy profesjonalną firmą z doświadczeniem, dysponujemy dużym zapleczem magazynowym wysokiego składowania oraz nowoczesnym zapleczem logistycznym
  • realizujemy dotacje na sprzęt pszczelarski najwyższej jakości – takich firm jak Łysoń, Apikoz, Nassenheider oraz Ratajczak.

Zapotrzebowanie na sprzęt można złożyć telefonicznie (tel. 723 710 100), mailowo (pszczoly@pszczelnictwo.com.pl) lub pocztą tradycyjną (Centrum Pszczelarskie Łukasiewicz, Suchlica 5a, 74-404 Cychry).

Więcej informacji na temat zakupu sprzętu w ramach programów wsparcia: https://pszczelnictwo.com.pl/page/dotacje-dla-pszczelarzy-2018-2019