Według badań przeprowadzonych przez dr. Dariusza Karwana farmy wiatrowe nie mają negatywnego wpływu na życie, zdrowie i pracę pszczół. Badania dr. Karwana prowadzone były na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w ramach pracy doktorskiej.

Wyniki badań dr. Karwana są o tyle zaskakujące, że znane są liczne wyniki prac dotyczących negatywnego wpływu farm wiatrowych na ptaki i ssaki. Jednak, w prowadzonych przez dwa lata badaniach, u pszczół tego negatywnego oddziaływania farm wiatrowych nie zauważono.

Badania prowadzone były w latach 2013-2015 w pasiece stacjonarnej, w miejscowości Młynary w województwie zachodniopomorskim (grupa kontrolna) oraz w pasiece zlokalizowanej na farmie wiatrowej Kamionka koło Mieszkowic (grupa doświadczalna). Dr Karwan nie zaobserwował w czasie swoich badań negatywnego wpływu farm na zdrowotność rodzin pszczelich, ani na produktywność pszczół. Pszczoły z pasieki przy farmie wiatrowej wyprodukowały nawet więcej miodu od pszczół z pasieki stacjonarnej, ale to mogło być spowodowane większą ilością roślin miododajnych w pasiece kontrolnej.

 

 


Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/farmy-wiatrowe-nie-sa-zagrozeniem-dla-pszczol,128616.html