Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 21 stycznia 2019 roku odszedł od nas prof. dr hab. Ryszard Czarnecki, wybitny autorytet apiterapii i propagator wykorzystywania produktów pszczelich w lecznictwie.

Prof. Ryszard Czarnecki był, między innymi Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Krakowie, Pełnomocnikiem Rektora AM w Krakowie ds. Apiterapii, Prezesem Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz wieloletnim kierownikiem Katedry Farmakodynamiki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prof. Czarnecki był również autorem wielu książek i publikacji na tematy związane z przydatnością produktów pszczelich w leczeniu i profilaktyce  chorób.

Ryszard Czarnecki był Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz wielokrotnie nagrodzony za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Był też  uhonorowany przez PZP Medalem ks. dr Jana Dzierżona – za wybitne zasługi w rozwoju pszczelarstwa.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.