Dziś przypada 112 rocznica śmierci Jana Dzierżonia, “Kopernika ula”, wybitnej postaci polskiego i światowego pszczelarstwa.

Jan Dzierżoń (także Dzierżon), uczony, ksiądz i pszczelarz w jednej osobie, zmarł 26 października 1906 roku na Śląsku, w rodzinnych Łowkowicach. Żył 95 lat, a większą część swojego życia poświęcił pszczelarstwu. Jest powszechnie uznawany za ojca współczesnego pszczelarstwa i jedną z najważniejszych osób w historii tej profesji. Jego największymi dokonaniami było odkrycie dzieworództwa (partenogenezy) pszczół oraz opracowanie zasad konstrukcji ula z ruchomą zabudową.

Dzierżoń posiadał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Monachijskiego oraz odznaczenia wielu krajów (Prus, Rosji, Austrii, Szwecji, Włoch). Był honorowym członkiem towarzystw rolniczych w Krakowie i Lwowie.

Pomimo niewątpliwej wielkości tego niezwykłego człowieka, jego nazwisko nie jest obecnie powszechnie znane w Polsce. Dla jego upamiętnienia nazwano miasto Dzierżoniów na Dolnym Śląsku. O Dzierżoniu przypominają nam także, nazwany jego imieniem, znajdujący się we Wrocławiu, pomnik przyrody – czterystuletni dąb szypułkowy, pomnik i muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku oraz pomniki i tablice pamiątkowe oraz nazwy ulic w niektórych polskich miejscowościach. To zdecydowanie zbyt mało jak na zasługi tego wielkiego polskiego Ślązaka.

 

 


Źródło: wikipedia.org