56 Naukowa Konferencja Pszczelarska odbędzie się w dniach 5-6marca 2019 roku w „Domu Pracy Twórczej” w Kazimierzu Dolnym.

Znamy już miejsce i termin, w którym odbędzie się 56 Naukowa Konferencja Pszczelarska 2019. Podobnie jak w roku ubiegłym konferencja odbędzie się w „Domu Pracy Twórczej” w Kazimierzu Dolnym (przy ul. Małachowskiego 17) w dniach 5-6 marca 2019 r. Organizatorami konferencji są Zakład Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach oraz Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe.

Organizatorzy proszą autorów prac naukowych z dziedzin związanych z pszczelarstwem o nadsyłanie streszczeń w terminie do 31 stycznia 2019 r. Szczegółowe zasady doniesień znajdują się tutaj.

Program 56 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej zostanie podany w lutym.