Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, między innymi, wysokość podatku od pasiek 2019.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, podatnicy osiągający przychód z działów specjalnych produkcji rolnej (do których należy działalność pszczelarska), mogą sami zdecydować o sposobie ustalania dochodu: dochód rzeczywisty lub dochód szacunkowy. Ten drugi określony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów.

Podatek od pasiek 2019

Podatek od pasiek 2019, źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów.

Podatek od pasiek 2019

W roku 2019 szacowany dochód z jednej rodziny pszczelej  został ustalony przez Ministra Finansów na 3 złote i 45 groszy. Szacunkowy dochód dotyczy gospodarstw pasiecznych posiadających powyżej 80 rodzin pszczelich.

Zgłoszenie do US pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich

Do 21 stycznia 2019 należy zgłosić do Urzędu Skarbowego fakt prowadzenia gospodarstwa pasiecznego posiadającego powyżej 80 rodzin pszczelich. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu PIT-6.

Link do rozporządzenia MF: tutaj

 


Źródło: http://www.zwiazekpszczelarski.pl/podatek-od-pasiek-w-2019-roku