Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłosił konkurs na najlepiej prowadzoną pasiekę w województwie małopolskim. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 15 czerwca 2019.

Organizowany przez MODR konkurs na najlepiej prowadzoną pasiekę ma na celu podniesienie poziomu i unowocześnianie gospodarki pasiecznej w województwie małopolskim. Pasieki biorące udział w konkursie będą oceniane na podstawie takich kryteriów jak wyposażenie pasieki, wysokość zbioru miodu, sposoby reklamy produktów pszczelich, sposoby walki z chorobami pszczelimi, czy poziom kwalifikacji zawodowych pszczelarza.

Aby przystąpić do konkursu wystarczy wysłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną formularz zgłoszenia (dostępny na stronie internetowej MODR) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Do konkursu mogą przystąpić związki i zrzeszenia pszczelarzy, a także pszczelarze niezrzeszeni. Koniecznym warunkiem zgłoszenia pasieki do konkursu jest posiadanie przez nią nadanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii numeru weterynaryjnego.

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepiej prowadzoną pasiekę w województwie małopolskim oraz uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom odbędzie się podczas przyszłorocznej XXIV Wojewódzkiej Konferencji Pszczelarskiej w Karniowicach.

Więcej informacji o konkursie oraz formularz zgłoszenia znajduje się tutaj.