Na dzisiejszej (26 luty 2018 r.) sesji Rady Miejskiej Legnicy przegłosowano uchwałę zezwalającą na hodowlę pszczół w granicach miasta.

W ostatnich latach coraz głośniej mówi się w Polsce o miejskich pszczołach. Coraz częściej, zwłaszcza w dużych miastach, powstają pasieki na dachach urzędów, instytucji, budynków użyteczności publicznych, banków czy hoteli. Cel pojawiania się tego rodzaju pasiek jest różny, niekiedy trudno oprzeć się wrażeniu, że główną motywacją do stworzenia takich pasiek miejskich są cele stricte PR-owskie, a pasieki te w głównej mierze mają poprawiać wizerunek danej firmy czy instytucji.

Uchwalona dzisiaj w Legnicy uchwała Rady Miasta idzie jednak o krok dalej, przywraca bowiem możliwość stworzenia w Legnicy – choć nie wszędzie i nie w całkowicie dowolny sposób – każdemu pszczelarzowi własnej pasieki miejskiej.

Na jakich zasadach będzie można hodować pszczoły na terenie Legnicy

Przegłosowana dzisiaj przez radnych Legnicy uchwała zezwala na hodowlę w granicach miasta łagodnych odmian pszczół miodnych, czyli pszczół z obniżoną agresywnością wobec otoczenia i niską rojliwością. Uchwała zezwala na ustawianie pasiek w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od granicy nieruchomości lub uczęszczanej drogi publicznej. Natomiast odległość pasiek od szkół, przychodni, domów opieki i  innych obiektów użyteczności publicznej nie może być mniejsza niż 150 metrów, z tym zastrzeżeniem, że to ostatnie obostrzenie nie dotyczy małych pasiek do 10 uli. Wyloty uli ustawianych na dachu budynku będą musiały zachować odległość ponad 10 metrów od najbliższych okien.

 

 


Źródło: legnica.eu