Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR trafił do konsultacji. Niestety projekt nie zawiera proponowanych przez środowiska pszczelarskie postulatów. Co więcej, organizacje pszczelarskie nie zostały nawet zaproszone do konsultacji społecznych w sprawie rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafił do konsultacji.

Projekt rozporządzenia zakłada wprawdzie wsparcie dla pszczelarzy, jednak nie w oczekiwanym przez organizacje pszczelarskie zakresie. W projektowanych zmianach pomoc państwa polegać ma jedynie na dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na zakup pszczelich matek użytkowych lub reprodukcyjnych. Brak zapisów uprawniających do pomocy związanej z zakupem odkładów lub rodzin pszczelich oznacza dla pszczelarzy, którzy potracili rodziny w wyniku strat po zimowli lub wytrucia rodzin przez stosujących środki ochrony roślin rolników, że zapisana w rozporządzeniu pomoc będzie dla pszczelarzy pomocą niemal wyłącznie symboliczną.

Inną dość niepokojącą kwestią jest brak organizacji pszczelarskich w wystosowanym zaproszeniu do konsultacji w sprawie powyższego projektu rozporządzenia. Ministerstwo Rolnictwa skierowało pismo z prośbą o wnoszenie uwag do projektu do ponad 50 różnych organizacji, w tym m.in. do Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych, Regionalnego Związku Hodowców i Producentów Owiec i Kóz w Opolu czy Polskiego Związku Hodowców Drobnego Inwentarza. Brak choćby jednej organizacji pszczelarskiej zaproszonej do konsultacji może być niepokojącym sygnałem dla całego środowiska.

Projekt rozporządzenia (pszczelarstwa dotyczy § 13q) – tutaj

 


Źródło: zwiazekpszczelarski.pl