Planowano stworzenie 50 tysięcy Miejsc Przyjaznych Pszczołom. Powstało ich blisko 70 tysięcy. Cel został osiągnięty z nawiązką, więc podsumowania trzyletniego planu tworzenia Miejsc Przyjaznych Pszczołom w ramach akcji „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” nie można określić inaczej niż pełnym sukcesem.

Oprócz tego, że powstało 70 tysięcy miejsc, które pomogą w przeżyciu zapylaczom, ewidentną korzyścią z realizacji tego programu jest wzrost świadomości Polaków na temat znaczenia zapylaczy oraz tego, co może każdy z nas zrobić, aby przyczynić się do ochrony tych pożytecznych owadów.

W polskich miastach, miasteczkach i wsiach coraz częściej – właśnie z troski o los owadów zapylających – zostawia się niekoszone łąki i przeprowadza akcje nasadzania roślin miododajnych. Bez wątpienia to także efekt programu zainicjowanego przez Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. – producenta oleju „Kujawskiego”. I chociaż zarówno w kwestii podnoszenia świadomości społecznej jak i ochrony zapylaczy wiele jest jeszcze do zrobienia, należy podkreślić, że pierwszy, niezwykle pozytywny i dający nadzieję krok został już zrobiony.

Oby w przyszłości realizowano więcej tego typu i zakończonych podobnym sukcesem proekologicznych i propszczelarskich akcji.

 

 


Źródło: https://www.facebook.com/ZKujawskimPomagamyPszczolom/