Ponad milion Bawarczyków złożyło podpisy pod projektem zaostrzenia ustawy o ochronie przyrody. Jeszcze w tym roku odbyć się ma w Bawarii w tej sprawie referendum.

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza pod hasłem „Ratujcie pszczoły” („Rettet die Bienen”) zakończyła się pełnym sukcesem. Organizatorzy zebrali ponad milion podpisów i wywalczyli tym samym obligatoryjne referendum w całym kraju związkowym. Zgodnie z bawarskim prawem rząd musi przeprowadzić w tej sprawie referendum w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Inicjatywie zaostrzającej przepisy o ochronie przyrody sprzeciwiają się bawarscy rolnicy, którzy obawiają się, że zwiększone zakazy dotyczące stosowania środków ochrony roślin spowodują duże straty producentom rolnym. Natomiast rząd Bawarii zapowiedział przygotowanie własnego projektu ustawy, który byłby do zaakceptowania zarówno dla środowisk rolniczych, jak i ludzi domagających się zwiększania ochrony bioróżnorodności.

 

– – – –
Źródło: https://www.dw.com/pl/ratujcie-pszczo%C5%82y-bawarczycy-na-ratunek-bior%C3%B3%C5%BCnorodno%C5%9Bci/a-47494225