Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do składania wniosków w projekcie „Wsparcie rynku produktów pszczelich”. Wnioski można składać od dzisiaj do końca listopada.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na działania realizowane w sezonie 2017/2018. Wnioski przyjmowane są w terminie od 16 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.. Należy je dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa znajdującej się w Warszawie przy ul. Karolkowej 30.

Wnioski w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” składać mogą związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej) oraz organizacje producentów.

W latach 2017/18 refundacji podlegać mogą koszty poniesione na przeprowadzenie szkoleń i konferencji, zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup leków do zwalczania warrozy, zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej, zakup pszczół oraz wykonanie analiz jakości miodu.

Szczegółowe informacje na temat projektu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” otrzymać można w Departamencie Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, w terenowych oddziałach KOWR oraz na stronach internetowych ARiMR i KOWR.

Wzór wniosku o refundację znajduje się tutaj.

 

 


Źródło: ARiMR