Więźniowie Zakładu Karnego w Kłodzku będą uczestniczyć w programie rozwoju bartnictwa w lasach administrowanych przez Nadleśnictwo Międzylesie.

Leśnicy z Nadleśnictwa Międzylesie zawarli porozumienie z Zakładem Karnym w Kłodzku. Na jego mocy skazani zostaną włączeni do projektu „Bartnicy Sudetów” i wspólnie z leśnikami będą przywracać tradycyjne bartnictwo w międzyleskich lasach.

Rola więźniów w całym przedsięwzięciu polegać ma na przygotowywaniu kłód bartnych, czyli na wydrążeniu za pomocą narzędzi stolarskich w kłodach specjalnych dziupli. Przygotowane przez więźniów kłody bartne zostaną zawieszone w lasach administrowanych przez Nadleśnictwo Międzylesie oraz zasiedlone przez pszczoły miodne (Apis Melifera).

Projekt „Bartnicy Sudetów” ma za zadanie odtworzenie populacji pszczół w sudeckich lasach, w których pszczoły miodne są obecnie albo gatunkiem wymarłym albo występującym sporadycznie, choć jeszcze sto lat temu w polskich lasach pszczoły były gatunkiem występującym powszechnnie.

 

 


Źródło: www.naszemiasto.pl