Powstanie hotelu dla pszczół jest jednym z projektów budżetu obywatelskiego Sopotu na przyszły rok. O tym, czy powstanie w tym mieście hotel dla zapylaczy zdecydują mieszkańcy w głosowaniu.

Już w październiku przekonamy się, czy w przyszłym roku powstanie w Sopocie hotel dla pszczół i innych zapylaczy. Projekt “Skrzydlaci goście na Brodwinie – stworzenie optymalnych warunków siedliskowych dla zwierząt i ptaków” znalazł się wśród propozycji projektów lokalnych budżetu obywatelskiego Sopotu na rok 2018.

Hotel dla pszczół

Domek dla owadów; źródło: sopot.budzet-obywatelski.pl

Projekt ma na celu zapewnienie w środowisku wokół człowieka optymalnych warunków siedliskowych dla nietoperzy, jerzyków oraz dzikich zapylaczy. W ramach projektu przewidziano budowę betonowej piwniczki ziemnej – zimowiska dla nietoperzy, hotelu dla pszczół i dziko żyjących owadów zapylających oraz domków dla jerzyków. Całkowity koszt inwestycji wynosi 20.000 zł.

Na wybrany projekt budżetu obywatelskiego głosować można do 2 października 2017 na stronie internetowej www.sopot.budzet-obywatelski.pl oraz w sposób tradycyjny – w Urzędzie Miasta Sopotu oraz w utworzonych na terenie miasta mobilnych punktach do głosowania. Głosy oddawać mogą wyłącznie osoby zameldowane na terenie Sopotu, które ukończyły 16 rok życia.

Cieszy fakt, że projekty mające na celu ochronę zapylaczy zaczynają pojawiać się wśród inicjatyw samych mieszkańców polskich miast. Realizacje tego typu projektów mogą nie tylko przyczynić się do ogólnej poprawy sytuacji pszczół, ale pełnią też bardzo ważne funkcje informacyjne i edukacyjne. Dzięki takim projektom wzrasta bowiem świadomość tego, jak ważną rolę pełnią w środowisku pszczoły i inne zapylacze.

 

 


Źródło: www.sopot.budzet-obywatelski.org