Na terenie powiatu wągrowieckiego w województwie wielkopolskim wykryto ognisko zgnilca amerykańskiego pszczół, groźnej choroby bakteryjnej czerwiu.

Zgnilec amerykański zaatakował ule w miejscowości Nowa Wieś w gminie Wągrowiec. Na terenie pasieki na której wykryto chorobę znajdowało się 9 pni. Obecność zgnilca w zakażonej pasiece stwierdzono na podstawie badań przeprowadzonych w dniu 19 września 2017 przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu.

W celu zwalczenia zgnilca amerykańskiego określono obszar zapowietrzony wokół ogniska choroby, który obejmuje miejscowości: Tarnowo Pałuckie, Rgielsko, część miejscowości Łekno, Kiedrowo, część miejscowości Werkowo, Bracholin, Redgoszcz, Żabiczyn, Rąbczyn, Zakrzewo, Mieścisko, Ruda Koźlanka, Zbietka, Podlesie Kościelne, Sarbia, Ochodza, Łaziska, Sienno, Jankowo, część Kalisk oraz część miasta Wągrowiec.

Powyższy obszar zapowietrzony został oznakowany poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o treści: „UWAGA! ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się wykonanie przeglądu pasiek przez urzędowego lekarza weterynarii oraz niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wągrowcu. Zakazuje się natomiast organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół, przemieszczania bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wągrowcu rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich i produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece.

 

Źródło: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu