Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel spotkał się w Warszawie z przedstawicielami gmin, które przystąpiły do Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom.

W spotkaniu, oprócz ministra rolnictwa oraz przedstawicieli gmin, wzięli udział także przedstawiciele Polskiego Związku Pszczelarskiego oraz organizacji pozarządowych. Podczas spotkania przekazano ministrowi manifest oraz raport podsumowujący akcję.

Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom zrzesza gminy, które zobowiązały się do podjęcia działań zmierzających do przeciwdziałania wymieraniu pszczół (zobowiązały się np. do stworzenia 1325 tzw. pszczelich stołówek). Na chwilę obecną do manifestu przystąpiły 74 gminy. Organizatorzy liczą, że w przyszłym roku do akcji przystąpią kolejne polskie gminy.

Podczas spotkania Krzysztof Jurgiel poinformował, że na podstawie przepisów o Wspólnej Polityce Rolnej opracowywane są trzyletnie programy wsparcia pszczelarstwa. Budżet realizowanego obecnie programu wynosi w sumie blisko 17,8 mln euro. W ramach programu wspierana jest walka z warrozą, działania zmierzające do odbudowy rodzin pszczelich, możliwe jest także wsparcie szkoleń dla pszczelarzy, badania jakości miodu, zakup sprzętu pszczelarskiego czy przemieszczanie pszczół na pożytki.

 

Źródło: minrol.gov.pl