Radni Elbląga postanowili, że na terenie miasta będą mogły powstawać miejskie pasieki. Tym samym Elbląg dołączył do coraz szerszego grona polskich miast, w których może rozwijać się pszczelarstwo miejskie.

Elbląscy radni poparli uchwałę umożliwiającą hodowanie łagodnych gatunków pszczół na terenie miasta. Idea zliberalizowania prawa miejscowego w taki sposób, aby umożliwić w mieście hodowlę pszczół pojawiła się w Elblągu przed rokiem. Teraz sprawa zmiany prawa miejscowego w tym kierunku została sfinalizowana.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg z dnia 18 kwietnia 2019 roku pozwala, pod pewnymi warunkami, na zakładanie pasiek w Elblągu na działkach i dachach budynków. Wśród tych warunków wymienić można, na przykład:

  • odpowiednie oznakowanie pasieki
  • umiejscowienie pasieki co najmniej 15 metrów od uczęszczanej drogi publicznej i budynków, 50 metrów od autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz 200 metrów od szkół, domów opieki społecznej, przychodni, szpitali i innych obiektów użyteczności publicznej lub w odległości 5 metrów od powyższych w przypadku oddzielenia pasieki stałą, co najmniej 3-metrową przeszkodą
  • czy hodowanie pszczół charakteryzujących się małą agresywnością i niską rojliwością.

Całość uchwały można znaleźć tutaj.

 

 


Źródło: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/53537