Rozpoczęło się zbieranie danych na temat strat rodzin pszczelich w Polsce w czasie ostatniej zimowli. Pszczelarze proszeni są o wypełnianie specjalnych kwestionariuszy.

W przygotowanym formularzu znajduje się 30 pytań oraz miejsce na wpisanie uwag dodatkowych. Zachęcamy pszczelarzy do przesyłania kwestionariuszy, tym bardziej, że wypełnienie formularza nie powinno zająć więcej czasu niż kilkanaście minut, a sama ankieta jest anonimowa.

Badanie strat rodzin pszczelich w Polsce prowadzone jest przez naukowców z Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polskie badanie jest częścią międzynarodowego projektu badawczego COLOSS (Prevention of Honeybee COlony LOSSes – Zapobieganie Strat Rodzin Pszczelich).

Kwestionariusz internetowy znajduje się tutaj. Ankieta będzie aktywna do 25 czerwca.

 

 


Źródła: www.coloss.org/ |  www.zwiazekpszczelarski.pl