W sobotę 13 października w Krakowie odbędzie się konferencja pszczelarska “Pszczoły ludziom, ludzie pszczołom”.

III Konferencja “Pszczoły ludziom, ludzie pszczołom” odbędzie się na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie (budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR przy ul. Balicka 253 c w Krakowie). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorami III Konferencji “Pszczoły ludziom, ludzie pszczołom” są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie oraz Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. W komitecie organizacyjnym konferencji znajdują się: prof. dr hab. Florian Gambuś (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), prof. dr hab. Marian Tischner (Polska Akademia Umiejętności), prof. dr hab. Krystyna Czekońska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), dr hab. Józef Kania (Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie) oraz Wojciech Spisak (Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie).

III Konferencja “Pszczoły ludziom, ludzie pszczołom” – program

09:00 – 09:15 Otwarcie konferencji – prof. dr hab. inż. Florian Gambuś, Prorektor Uniwersytetu Rolniczego
09:15 – 09:45 Pszczoły wracają do lasu – dr inż. Kazimierz Szabla, prowadzący projekt Lasów Państwowych „Zdrowa żywność z polskich lasów”

09:45 – 11:00 Sesja I – „Pszczoły i ich rośliny pokarmowe”
09:45 – 10:15 Pszczoła miodna a różnorodność biologiczna dzikich zapylaczy i roślin entomofilnych – dr hab. Marcin Zych
10:15 – 10:30 Jeszcze mili goście czy już intruzi? Wpływ obcych i inwazyjnych gatunków roślin na proces zapylania – mgr inż. Katarzyna Roguz i dr hab. Marcin Zych
10:30 – 10:45 Wpływ zmiany klimatu na pszczoły – dr Hajnalka Szentgyörgyi
10:45 – 11:00 Dyskusja
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 12:45 Sesja II – „Ograniczenia środowiskowe w zdobywaniu pokarmu”
11:30 – 11:45 Zanieczyszczenia elektromagnetyczne – dr hab. Adam Tofilski
11:45 – 12:00 Wpływ zmian krajobrazu na pszczoły – dr Sylwia Łopuch
12:00 – 12:15 Biopestycydy w ochronie roślin – dr inż. Michał Pniak
12:15 – 12:45 Dyskusja
12:45 – 13:15 Przerwa na lunch

13:15 – 14:45 Sesja III – „Jakość produktów pszczelich”
13:15 – 13:45 Zafałszowania i autentyczność miodu – metody identyfikacji – dr hab. inż. Stanisław Kowalski
13:45 – 14:00 Jakość wosku i węzy dostępnej na rynku – dr Ewa Waś
14:00 – 14:15 Pyłek w miodzie – dr Dariusz Teper
14:15 –14:45 Dyskusja i podsumowanie konferencji
14:45 ‒ Zakończenie konferencji

 

 

 


Źródło: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie