Zachęcamy, za Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Łodzi, wszystkich mieszkańców Ziemi Łódzkiej do oddawania swoich głosów na projekt “Są pszczoły – jest życie”.

“Są pszczoły – jest życie” to projekt edukacyjny zgłoszony do konkursu budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego na rok 2019. “Są pszczoły – jest życie” jest projektem autorstwa pszczelarzy z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach i obejmuje zasięgiem subregion wschodni województwa łódzkiego, czyli miasto na prawach powiatu Skierniewice oraz powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, opoczyński, rawski, skierniewicki oraz tomaszowski. Głosować na projekt mogą wyłącznie osoby mieszkające na terenie województwa łódzkiego, do czego te osoby gorąco zachęcamy.

Głosować można także przez internet na stronie internetowej www.bo.lodzkie.pl/glosuj-online/

“Są pszczoły – jest życie” to projekt edukacyjny, który ma na celu zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań na rzecz ochrony pszczół. Według pomysłodawców projekt ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia bioróżnorodności przyrodniczego oraz roli zapylaczy dla środowiska i życia ludzi.

Więcej informacji o projekcie: http://wzp-lodz.com.pl/news/b207510e-a760-11e7-98ac-525400d183e6