Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi otwiera nowy, pszczelarski kierunek kształcenia.

Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi będzie kształcił uczniów na kierunku technik pszczelarz. Właśnie podpisano w tej sprawie porozumienie z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarstwa w Łodzi. W najbliższym czasie szkoła, dzięki łódzkiemu budżetowi obywatelskiemu, ma uruchomić także na swoim terenie niewielką, złożoną z trzech uli, pasiekę.

Kierunek technik pszczelarz będzie dawał absolwentom szkoły kwalifikacje w zawodach:

  • R4 – prowadzenie produkcji pszczelarskiej
  • R17 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej.

 

 

 


Źródła: Radio Łódź | Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi