Zakończyła się piąta edycja akcji „Adoptuj Pszczołę”. W ramach trwającej sześć tygodni akcji organizatorzy z nawiązką osiągnęli zakładane 125 000 „wirtualnych adopcji” pszczół.

Akcja „Adoptuj Pszczołę 5” trwała do 15 listopada 2017. Organizatorzy przedsięwzięcia, którym jest organizacja Greenpeace Polska, postawili sobie za cel uzyskanie co najmniej 125 tys. „wirtualnych adopcji”. Cel ten przekroczono, uzyskując w sumie 140 850 „wirtualnych adopcji”.  Zakładając, że jedna „adopcja” pszczoły wyceniana jest na 2 zł – w akcji zebrano ponad 280 tysięcy złotych. Kwota ta może jeszcze wzrosnąć, bowiem chociaż formalnie akcja już się zakończyła, to Greenpeace w dalszym ciągu przyjmuje wpłaty na wirtualne adopcje pszczół.

„Adoptuj pszczołę” jest akcją społeczną organizowaną przez Greenpeace Polska. Pieniądze zebrane w trakcie tegorocznej, piątej edycji akcji zostaną przeznaczone, między innymi, na badania naukowe dotyczące zapylaczy, opracowanie Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających oraz inne działania mające na celu ochronę pszczół. Partnerem akcji był serwis Gazeta.pl.

 

 


Źródło: AdoptujPszczole.pl