Polski Związek Pszczelarski wystosował do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo, w którym domaga się uwzględnienia pszczelarzy w programach wsparcia związanych ze skutkami łagodzenia strat w rolnictwie z powodu suszy.

W piśmie do ministerstwa podpisanym przez Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusza Dylona z dnia 18 września 2019 roku Polski Związek Pszczelarski ubolewa nad nieuwzględnieniem pszczelarzy programem wsparcia z powodu strat spowodowanych tegoroczną suszą. W liście PZP czytamy, między innymi:

Problem suszy dotknął pszczelarzy tak jak rolników. Skutkiem bezpośrednim suszy był po prostu brak nektaru na kwiatach, i to nie tylko na roślinach uprawnych, lecz również na innych roślinach – dziko rosnących – wzbogacających ekosystemy. Brak nektarowania roślin dla rolnika nie oznacza braku zapylenia przez pszczoły, lecz dla pszczelarza oznacza nie tylko brak miodu, ale również osłabienie rodzin pszczelich oraz konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów na podkarmianie pszczół.

Odpowiedź z ministerstwa przyszła co prawda szybko, jednak trudno przypuszczać, by mogło zadowolić polskich pszczelarzy. Ministerstwo rolnictwa odpowiedziało, że tę sprawę… analizuje. Treść pisma podpisanego przez Rafała Romanowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przytaczamy w całości:

W związku z pismem z dnia 18 września 2019 r. znak L.dz.PZP 126/09/2019 w sprawie pomocy dla pszczelarzy, którzy ponieśli straty w tegorocznej suszy – uprzejmie Pana Prezydenta informuję, że analizowana jest możliwość uruchomienia dodatkowej pomocy dla pszczelarzy poszkodowanych w wyniku m.in. tegorocznej suszy.

 

 


Źródło: http://pzp.biz.pl/2019/09/27/odpowiedz-mrirw-w-sprawie-suszy/