„Małopolska Przyjazna Pszczołom” to jeden z projektów, który otrzymał dofinansowanie w tegorocznej edycji programu stworzonego przez samorząd województwa małopolskiego „Małopolska pszczoła”.

W ramach projektu „Małopolska Przyjazna Pszczołom”, na który krakowskie stowarzyszenie Manko otrzymało grant w wysokości 46 tys. zł, m.in. w piśmie „Ogólnopolski Głos Seniora” stworzono dział „Małopolska Przyjazna Pszczołom”, gdzie publikowane są materiały na temat pszczół i ich roli  przyrodzie, stworzono folder oraz spoty na temat roślin miododajnych i apiterapii, a seniorzy z Małopolski otrzymali ulotki Polskiego Związku Pszczelarskiego na temat właściwości odżywczych produktów pszczelich.

Program stowarzyszenia Manko jest jednym z 20 projektów, które otrzymały w tym roku granty od małopolskiego samorządu w ramach „Małopolskiej pszczoły 2020”. Organizacje pozarządowe dostały w tym roku na realizacje propszczelarskich i proekologicznych działań w sumie pół miliona złotych.

 

 


Źródło: pzp.biz.pl