Naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego wyprodukowali w laboratorium pierzgę. Jej jakość zaskakuje!

Naukowcy z Instytutu Technologii Żywności i Żywienia Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego wytworzyli laboratoryjnie pierzgę pszczelą. Pierzga powstała w wyniku laboratoryjnej fermentacji pyłku pszczelego.

Pierzga pszczela jest jednym z najbardziej wartościowych produktów pszczelich, ze względu na dużą ilość substancji bioaktywnych odznacza się dobroczynnym działaniem na organizm człowieka. W naturze pierzga produkowana jest przez pszczoły, a składa się z pyłku kwiatowego, niewielkich ilości miodu oraz enzymów znajdujących się w ślinie pszczół. Całość ulega procesom fermentacji w ulu, w komórkach plastra. Więcej informacji na temat pierzgi pszczelej znajdziesz tutaj.

Naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęli się próby dokonania fermentacji pyłku i wyprodukowania „sztucznej pierzgi” w swoim laboratorium. Fermentację pyłku kwiatowego wywołano dzięki wykorzystaniu kultur bakterii mlekowych z dodatkiem 10% miodu. Według rzeszowskich naukowców najlepszy efekt osiągnięto przy wykorzystaniu  bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG.

Rzeszowska sztuczna pierzga jakością nie tylko nie odbiegała, ale wręcz przewyższała pierzgę wytworzoną w ulu przez pszczoły. Wytworzona na uniwersytecie w Rzeszowie pierzga miała niższą kwasowość niż naturalna pierzga. W porównaniu z naturalną pierzgą, ta rzeszowska, miała wyższą od naturalnej pierzgi wyprodukowanej przez pszczoły całkowitą zawartość związków fenolowych i wyższą o kilka-kilkanaście procent aktywność antyoksydacyjną.

 

 


Źródło: Michał Miłek, Barbara Kocon, Jessica Strycharz, Małgorzata Dżugan, Fermentacja pyłku w warunkach laboratoryjnych – czy możemy naśladować pszczoły?, Streszczenia z 59 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej 2022.