Niecałych dwóch tygodni potrzebowali eksporterzy miodu z Ukrainy na wykorzystanie rocznego limitu kwot eksportowych miodu na teren Unii Europejskiej.

Do 11 stycznia 2018 Ukraina wykorzystała już w 100% kwoty eksportowe na dostawy miodu do krajów Unii Europejskiej. Do Polski i innych krajów unijnych trafiło w tym czasie ponad 7 milionów ton ukraińskiego miodu.

Kwoty eksportowe są efektem wynegocjowanych przez Unię Europejską i Ukrainę warunków współpracy, znajdujących się w układzie o stowarzyszeniu UE i Ukrainy. Na mocy tego układu Ukraina otrzymała możliwość eksportu do krajów UE na preferencyjnych warunkach (bez opłat celnych) produktów rolnych w ustalonych kwotach. Umowa ta, między innymi, gwarantowała stronie stronie ukraińskiej możliwość eksportu 5000 ton miodu rocznie. Kwota ta została w zeszłym roku zwiększona o 50%.

Wykorzystany limit nie oznacza, że skończył się już tegoroczny eksport miodu z Ukrainy do krajów UE. Od teraz ukraiński miód będzie trafiał do Polski i innych krajów unijnych na normalnych warunkach handlowych, czyli nie będzie już zwolniony z opłat celnych. Nie zmieni to jednak znacząco atrakcyjności cenowej miodu z Ukrainy, którego koszt waha się w granicach 4-8 zł za 1 kg.

 

 


Źródło: Polski Związek Pszczelarski