Tylko do 30 sierpnia pszczelarze z województwa zachodniopomorskiego mogą złożyć deklarację udziału w projekcie „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich na Pomorzu Zachodnim poprzez zakup węzy pszczelej”, który jest realizowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich na Pomorzu Zachodnim poprzez zakup węzy pszczelej” skierowany jest do wszystkich pszczelarzy z województwa zachodniopomorskiego, zarówno tych, należących do związków pszczelarskich jak i niezrzeszonych.

Program realizowany jest przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie, Regionalny Związek Pszczelarzy w Koszalinie oraz Rejonowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Gryficach i do tych organizacji należy zgłosić swój akces do programu.

Warto wiedzieć, że czas przystąpienia do projektu nie jest kryterium decydującym o podziale ilości przyznanej węzy poszczególnym pasiekom, bowiem według zasad projektu zakupiona węza zostanie rozdysponowana pomiędzy pasieki proporcjonalnie do zgłoszonych przez pszczelarzy rodzin pszczelich.

Więcej na temat programu oraz wzory deklaracji znajdują się na stronie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy – tutaj.