W Prudniku powstaje nowatorski program nauczania związany z ochroną pszczół. Szkolona ma być młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.

Celem, powstającego w Prudniku, przy współudziale środków unijnych, programu nauczania jest uświadomienie znaczenia owadów zapylających dla środowiska naturalnego. W ramach projektu ma zostać stworzony nowatorski program nauczania, powstanie szkoleniowa pasieka z laboratorium oraz ścieżka dydaktyczna.

Program realizowany będzie w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu prudnickiego. Jego koszt to ponad milion złotych, z czego 826 tysięcy zł pochodzić będzie z budżetu unijnego projektu dotacyjnego „Ochrona bioróżnorodności biologicznej w Subregionie Południowym”.

 

 

– – – –
Źródło: http://radio.opole.pl/100,269429,prudnik-chca-aby-ochrona-pszczol-byla-w-programa