W imieniu Centrum Pszczelarskiego Pasieki Michałów zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w video-konferencji pszczelarskiej „Przygotowanie rodzin pszczelich do pożytków wczesnowiosennych oczami praktyków”.

Video-konferencja pszczelarska odbędzie się na platformie webinarowej Zoom.us w dniu 9 stycznia 2021 r. (sobota) w godz. 14.00-18.00. Prelegentami będą: mgr inż. Piotr Nowotnik, tech. pszcz. Piotr Szyszko, inż. tech. pszcz. Wojciech Kotlicki oraz mgr Maciej Bryś.

Dostęp do konferencji będzie bezpłatny. Linki do wejścia do pokoju konferencyjnego będą udostępnione na facebook’owym profilu organizatora wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/416110046232192

Program webinaru:

14:00 | Powitanie Uczestników;
14:05 | Przygotowanie rodzin pszczelich do pożytków wczesnowiosennych oraz przegląd wybranych preparatów i pokarmów wspomagających rozwój – mgr inż. Piotr NOWOTNIK;
14:40 | BeeStrong w praktycznym zastosowaniu jako nowy środek wspomagający rodziny pszczele – tech. pszcz. Piotr SZYSZKO;
15:20 | Wartości odżywcze pyłku kwiatowego dla pszczół, wpływ pyłku na pobudzanie czerwienia i proces ontogenezy u pszczół – mgr Maciej BRYŚ;
15:55 | Strategie produkcyjne w czasie zbioru pożytków wczesnowiosennych – mgr inż. Piotr NOWOTNIK;
16:25 | Bioasekuracja rodzin pszczelich – inż. tech. pszcz. Wojciech KOTLICKI;
17:10 | Diagnostyka obrazowa pyłków w miodzie wczesnowiosennym – jak rozpoznać gatunkowość miodu? – mgr Maciej BRYŚ;
17:40 | Część dyskusyjna – pytania do Prelegentów;
18:00 | Zakończenie konferencji;