Polski Związek Pszczelarski otrzymał odpowiedź na pismo wysłane do ministra rolnictwa w grudniu ubiegłego roku. W piśmie tym PZP prosił ministra o nowelizację Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej w taki sposób, by umożliwić włączenie techników pszczelarzy do czynności pomocniczych w zakresie ochrony pszczół.

Według Polskiego Związku Pszczelarskiego włączenie techników pszczelarzy do pomocy w pracach inspekcji weterynaryjnej byłoby dobrym pomysłem i przyczyniłoby się do skuteczniejszej ochrony przed chorobami pszczelimi. PZP miał na myśli głównie takie czynności pomocnicze jak przegląd rodzin pszczelich podczas badania klinicznego czy pobieranie próbek do badań. Według Związku technicy pszczelarze mają wystarczającą wiedzę i umiejętności do wykonywania tego typu zadań i w znaczny sposób przyspieszyłoby wykonywanie zadań ciążących na Inspekcji Weterynaryjnej.

W udzielonej, z upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiedzi Sekretarza Stanu Szymona Giżyńskiego dopuszczenie techników pszczelarzy do czynności pomocniczych poprzez zmianę rozporządzenia jest niemożliwe. Jako jedną z przyczyn podano fakt, że w podstawie programowej dla techników pszczelarzy brak jest zagadnień związanych z wykonywaniem czynności pomocniczych dla zadań wykonywanych przez inspekcję weterynaryjną. Dla porównania, w programie kształcenia techników weterynaryjnych, znajduje się 200 godzin nauki celem przygotowania do wykonywania zadań pomocniczych.

Negatywnie o proponowanych zmianach wyraziły się także Główny Lekarz Weterynarii oraz Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna.

Z pełną treścią listu ministerstwa rolnictwa do Polskiego Związku Pszczelarskiego można zapoznać się tutaj.

 

Źródło: http://www.pzp.biz.pl/